Towny – bysystem

Eier du en by?
Vi anbefaler at du claimer med GriefPrevention istendenfor Towny sine plots!
Les mer om dette her: https://skogliv.no/info-til-byeiere/

Hver uke kan du få 1000$ gratis i butikken vår. Klikk her for å komme dit.

/town new [Navnet på byen] – Denne kommandoen brukes for å lage ny by. Pris for å lage ny by er 250$

/town – Denne kommandoen brukes for å sjekke statusen på byen din.

/town invite [spillernavn] – Denne kommandoen brukes til å invitere en spiller til byen. Spilleren må da enten godta forespørselen ved å skrive /accept [navnet på byen] eller å avslå forespørselen ved å skrive /deny [navnet på byen]

/town claim – Denne kommandoen brukes for å utvide byen din med en chunk. (Du må stå rett utenfor byen din, i wilderness for å kunne claime mer av byen din.)

/town unclaim – Denne kommandoen brukes for å fjerne en chunk av byen din. (Kun chunken du står i blir fjernet fra byen.)

/town buy bonus (antall chunks) – Denne kommandoen lar deg kjøpe flere chunks til byen din. Det koster 2000$ per ekstra chunk du vil claime.

/town spawn – Denne kommandoen brukes for å teleportere til byen.

/town rank add [spillernavn] [rank] – Denne kommandoen brukes for å sette en rank på andre spillere i byen. Denne kommandoen brukes kun av Lederen i byen. De tilgjengelige ranksa som er tilgjengelige er assistant , helper , vip (NB! husk å bruke små bokstaver når du skriver inn rank).

/town deposit [sum] – Om du skriver inn denne kommandoen (f.eks. /town deposit 100)
Så setter du da penger inn i byen. Om du skriver 100 under sum, tar du 100 fra din egen konto til byens konto. /town claim – Denne kommandoen brukes for å claime mer land for byen din. Du må stå i wilderness/villmarken for å kunne claime mer, men du må også stå inntil grensen til byen din for å kunne utvide den.

/town delete – Denne kommandoen brukes for å slette byen din. (Kan kun brukes av lederen i byen)

/town toggleGir deg en liste over ting du kan aktivere/deaktivere for byen din. (f.eks. /town toggle pvp – denne kommandoen skur på PvP i byen din).

/town toggle public – denne kommandoen gjør at byen din er åpen for alle. Det at byen din er åpen for alle betyr at alle kan bli med i byen din uten invitasjon).

/town join [navnet på byen] – Denne kommandoen gjør slik at du blir med i en by som er åpen for alle. Dette fungerer ikke på de byene som velger å ha byen «lukket», noe som betyr at man må ha invitasjon for å bli med i byen.

/town set board [melding] – Denne kommandoen setter en melding fra byen, som man ser når man logger inn på serveren (Kan kun brukes av lederen og assistenter i byen).

/town set mayor [navn] – Om du vil endre person som skal være lederen i byen, kan du bruke denne kommandoen. (Kan kun brukes av lederen i byen).

/town kick [spillernavn] – Ved å bruke denne kommandoen kan du fjerne medlemmer fra byen. Denne kommandoen kan kun brukes av lederen og assistenter i byen.

/town leave – Om du vil forlate byen. (OBS! Du kan miste tilgangen til kistene dine om du forlater byen, ta ut tingene om du vil beholde det som er i kistene.)

Plots

F3 + G – Denne knapp-kombinasjonen aktiverer/deaktiverer at du kan se hvor de forskjellige chunks er. (Dette kan brukes av alle)

/plot fs [sum] – Denne kommandoen lager en plot i den chunk’en du står i med prisen du velger. (F.eks. /plot fs 100 , vil da lage en plot i den chunken du står i, og sette prisen til 100$) (kan kun brukes av lederen i byen.)

/plot claim – Skriver du inn denne kommandoen kjøper du plot’en du står i. Pengene vil da bli trukket fra din konto og sendt til byen.

/plot unclaim – Denne unclaimer hele plot’en og gjør at plot’en blir automatisk lagt ut for salg (kan brukes av alle).

/plot nfs – Fjerner plot’en og gjør at plot’en ikke kan selges på nytt. (kan kun brukes av lederen i byen).

/plot toggle – Gir deg en liste over ting du kan aktivere/deaktivere for plotten din. (F.eks. /plot toggle mobs – denne kommandoen skur på mob-spawning på plotten din).

/plot set [plot type] – Ved å bruke denne kommandoen kan du endre hva plotten din skal være. (F.eks /plot set farm – denne kommandoen setter plot typen til gård.

/plot set reset –  Denne kommandoen resetter plot type.

Outpost

/town claim outpost – Lager en outpost som tilhører byen din.

/town unclaim – Stå i outposten din da du skriver denne for å fjerne outposten.

/town unclaim outpost – Stå i outposten din da du skriver denne for å fjerne outposten.

Nations

/nation new [navn på nasjonen] [hovedby] – Denne kommandoen brukes for å lage en ny nasjon. 

/nation delete [navn på nasjonen]– Denne kommandoen brukes for å slette nasjonen. (Kan kun brukes av lederen i nasjonen.)

/nation spawn– Denne kommandoen brukes for å teleportere til nation spawn.

/nation leave [navnet på nasjonen] – Om du vil forlate nasjonen. (Denne kommandoen kan kun brukes av lederen i byen.)

/nation kick [navnet på byen] – Denne kommandoen brukes for å fjerne en by fra nasjonen. (Denne kommandoen kan bare brukes av lederen i nasjonen.)

BYSTATUS

BytypeTittel til eierAntall innbyggere (min.)Maks town blocksMaks utposter
RuinHåpefull015
BosetningBonde1325
TettstedSorenskriver2645
LandsbyRådmann6965
ByOrdfører101605
StorbyStorbyordfører203205
MegabyMegabyordfører243845
MetropolMetropolsjef304485