Hvordan bruke kistebutikker

Bruke butikker

Høyreklikk på en kiste for å kjøpe det som står på skiltet.
Venstreklikk på en kiste for å selge det som står på skiltet.

For å lage en butikk

 1. Sett en kiste på bakken
 2. Plasser et skilt på, over eller under kista
 3. På skiltet, skriv:
   • Den første linja erstattes automatisk med ditt navn. Ikke skriv noe her.
   • Andre linje er hvor mange av tingen du vil selge om gangen (f. eks. 1 eller 64)

  • Tredje linje er kjøp/selg-priser. Skriv
   B

   for kjøp (buy) og

   S

   for selg (sell). Skriv kolon (:) i mellom. Eksempel:

   B 10 : 5 S

   for at det koster 10$ å kjøpe og 5$ å selge.

   • Du kan skrive bare
    B 10

    for å kun selge for 10$, eller bare

    S free

    for å bare kjøpe for gratis. Du kan selvfølgelig endre tallene etter hvor mye du vil ting skal koste.

  • Fjerde linje er hva du skal selge. Skriv
   ?

   for at den automatisk fyller ut basert på hva som er i kista. Du kan kun selge en type blokker/ting per kistebutikk.

 4. Legg inn ting i kista de så de er klare for å selges.

Hvis kista går tom for ting får du en melding i chat. Da må du fylle på før du kan selge noe mer.