Jobs bruker du for å tjene penger på serveren. Du kan bruke penger på å lage en by. Klikk her for mer info om det.

/jobs browse – Får en liste over jobber tilgjengelige. Høyreklikk for å velge jobb, og venstreklikk for å få mer informasjon. Man kan ha max 3 jobber per person.

/jobs join [jobb] – Denne kommandoen gjør at du blir med i jobben du skrev inn.

/jobs leave [navnet på jobb] – Denne kommandoen gjør at du slutter i den jobben du skrev inn.

/jobs leaveall – Slutter i alle jobbene du har valgt.

/jobs info [navnet på jobb] – Får opp en liste med informasjon om hva du kan gjøre for å tjene penger innen den aktuelle jobben.