Heisann byeiere!

I starten av desember endret vi måten claims i byer fungerer. Vi går over til GriefPrevention. Vi har en guide for hvordan Griefprevention fungerer her: https://youtu.be/OtgmZzuWgjI. Vi kommer til å beholde Towny så man vil enda ha en liste over størst byer og liste over hvem som bor i byen din.

Dere må selv bestemme om dere ønsker å bruke Towny sitt claim system eller claime byen på nytt med GriefPrevention, men vi vil på det sterkeste anbefale at dere konverterer by claimen deres til GriefPrevention.
Dette er for å hindre at spillere claimer sine egne hus med GriefPrevention. Regner med dere ønsker å ha kontroll over områdene i deres egen by.
La bysentrum chunken forbli claimet med Towny og claim det eksisterende området rundt med GriefPrevention. Det samme gjelder outposts.

Vi skjønner at dette kan by på litt ekstraarbeid for byeiere, men tror dette på lang sikt er en bedre løsning for dere og deres innbyggere.

OBS! Viktig at om dere claimer en tomt hvor en spiller bor at vedkommende får tilgang til claimen.

Skulle noen ha claimet noe i byen deres si ifra til stab så unclaimer de dette for dere.

Vi regner med at det kan være litt oppstartvansker nå helt i starten, men det vil gå seg til!

Dere kan se hva som er claimet ved å holde en pinne i hånden + shift + høyreklikk

Takk for at dere er med å skape byer på serveren som bringer spillere sammen!