Disse reglene gjelder for alle som bruker noen av Skoglivs tjenester

Sist endret 12. februar 2020.

Disse tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til dette nettstedet skogliv.no, Minecraft-serveren skogliv.no, nettbutikken, Discord-serveren eller andre tjenester Skogliv DA tilbyr. Noen regler er spesielle for hver plattform.

Som hovedregel skal alle oppføre seg fint og bruke sunn fornuft til å vurdere hva som er rett og galt. Alle spillere skal bidra til et godt og hyggelig miljø både på og rundt serveren.

Globale regler

 • Språket skal være norsk. Engelsk kan godtas for spillere som ikke behersker norsk på et grunnleggende nivå, og som har et oppriktig ønske og forsett om å følge øvrige regler. Svensk og dansk godtas også.

Følgende er ikke tillatt:

 • Skade, ødelegge, forhindre, angripe eller på annen måte påvirke ytelsen til våre tjenester negativt uaktsomt eller med overlegg.
 • Spre reklame for andres eller egne tjenester eller produkter. Dette inkluderer kommersielle og ideelle formål, med mindre et unntak er spesifisert av administrasjonen. Dette forbudet gjelder også sending av linker i chat da vi ikke kan garantere at de er trygge.
 • Banne eller bruke språk som er ufint, upassende, stygt eller krenkende.
 • Oppførsel som skaper dårlig stemning
 • Angripe eller henge ut andre personer eller tjenester
 • Dele eller etterspørre personlig informasjon eller annen info om seg selv eller andre som kan være identifiserende. Dette inkluderer brukernavn og annen kontaktinfo.
 • Oppfordre eller spørre andre om å utføre regelbrudd.
 • Unngå straffer med alternative brukere/kontoer eller andre metoder.
 • Kontakte de som arbeider for oss (stab/staff) privat og uoppfordret. Alle klager om bans etc. skal gå via vårt support senter.
 • Alle referanser som fremmer og/eller hyller nazismen, Ku Klux Klan eller andre rasistiske og/eller ekstremisme organisasjoner/grupperinger medfører permanent utestengelse. Politianmeldelse vurderes pr. individuelle sak.

Regler for Minecraftserveren

Følgende er ikke tillatt:

 • Ødelegge andre spilleres eiendom eller eiendeler (grief). Gjelder både i og utenfor claims/byer.
 • Sende mange og/eller unødvendige meldinger i chat eller privatmeldinger (spam)
 • Skrive i store bokstaver (caps)
 • Utgi seg for å være noen andre (kjente personer, andre spillere, stab)
 • Brukernavn og skins som kan oppfattes som støtende, ubehagelig eller upassende
 • Bruk av hackede klienter, mods eller andre funksjoner som har mulighet til å endre spillopplevelsen. Dette inkluderer X-ray. Som unntak tillater vi Optifine og minimaps.
 • Lure, villede eller svindle andre spillere
 • Være inaktiv på serveren (AFK) mer enn nødvendig eller bruk av AFK-maskiner
 • Lage maskiner som kan skape lagg på serveren eller for andre spillere
 • Utnytte feil
 • Lage spill eller systemer som klassifiseres som gambling. Dette inkluderer «lykkehjul» spill og alle andre systemer hvor en spiller gir noe uten å vite hva de får tilbake på forhånd.
 • Tigge eller å be om å få ting gratis av andre spillere uoppfordret.
 • Aktive redstone loops som står konstant på. Dette skaper lagg og er derfor ikke tillatt.
 • Crossteaming i LuckySkyWars.

Følgende er påbudt:

 • Respektere andre spillere og stabmedlemmer
 • Følge anvisninger fra stabmedlemmer. Deres avgjørelse er endelig og kan ikke påklages, men man kan etter en stund søke om opphevelse eller omgjøring
 • Gi beskjed om feil på serveren eller regelbrudd til stab. Det kan gjøres i spillet med kommando /helpop eller ved å sende en melding her på nettsiden

Staben har rett til å fjerne områder, dyr eller gjenstander som de mener lagger serveren.

Regler for nettbutikken

 • Egne vilkår for kjøp gjelder.
 • Brudd på vilkårene kan medføre utestengelse fra Minecraft-serveren og/eller nettbutikken og andre tjenester.

Regler for Discord

Følgende er ikke tillatt:

 • Sende mange og/eller unødvendige meldinger i chat
 • Skrive i store bokstaver (caps)
 • Bruke medlemslistene eller kanalene i Discord til å sende reklame
 • Bruke stemmeforvrengere
 • Lage unødvendige/plagsomme/forstyrrende lyder

Norsk lov gjelder på serveren. Brudd på norsk lov politianmeldes. Alle Skogliv DAs tjenester må regnes som norske plattformer.

Reglene kan endres uten varsel. Spillere må til enhver tid orientere seg med de nåværende reglene og eventuelle endringer. Ved å bruke Skoglivs tjenester godtar du disse reglene.