Disse reglene gjelder for alle som bruker noen av Skoglivs tjenester

Sist endret 30. august 2019

Disse tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til dette nettstedet skogliv.no, Minecraft-serveren skogliv.no, nettbutikken, Discord-serveren eller andre tjenester Skogliv DA tilbyr. Noen regler er spesielle for hver plattform.

Som hovedregel skal alle oppføre seg fint og bruke sunn fornuft til å vurdere hva som er rett og galt. Alle spillere skal bidra til et godt og hyggelig miljø både på og rundt serveren.

Globale regler

 • Språket skal være norsk. Engelsk kan godtas for spillere som ikke behersker norsk på et grunnleggende nivå, og som har et oppriktig ønske og forsett om å følge øvrige regler. Svensk og dansk godtas også.

Følgende er ikke tillatt:

 • Skade, ødelegge, forhindre, angripe eller på annen måte påvirke ytelsen til våre tjenester negativt uaktsomt eller med overlegg.
 • Spre reklame for andres eller egne tjenester eller produkter. Dette inkluderer kommersielle og ideelle formål, med mindre et unntak er spesifisert av administrasjonen. Dette forbudet gjelder også sending av linker i chat da vi ikke kan garantere at de er trygge.
 • Banne eller bruke språk som er ufint, upassende, stygt eller krenkende.
 • Oppførsel som skaper dårlig stemning
 • Angripe eller henge ut andre personer eller tjenester
 • Dele eller etterspørre personlig informasjon eller annen info om seg selv eller andre som kan være identifiserende. Dette inkluderer brukernavn og annen kontaktinfo.
 • Oppfordre eller spørre andre om å utføre regelbrudd.
 • Unngå straffer med alternative brukere/kontoer eller andre metoder.
 • Kontakte de som arbeider for oss (stab/staff) privat og uoppfordret. Alle klager om bans etc. skal gå via vårt support senter.
 • Alle referanser som fremmer og/eller hyller nazismen, Ku Klux Klan eller andre rasistiske og/eller ekstremisme organisasjoner/grupperinger medfører permanent utestengelse. Politianmeldelse vurderes pr. individuelle sak.

Regler for Minecraftserveren

Følgende er ikke tillatt:

 • Ødelegge andre spilleres eiendom eller eiendeler (grief). Gjelder både i og utenfor claims/byer.
 • Sende mange og/eller unødvendige meldinger i chat eller privatmeldinger (spam)
 • Skrive i store bokstaver (caps)
 • Utgi seg for å være noen andre (kjente personer, andre spillere, stab)
 • Brukernavn og skins som kan oppfattes som støtende, ubehagelig eller upassende
 • Bruk av hackede klienter, mods eller andre funksjoner som har mulighet til å endre spillopplevelsen. Dette inkluderer X-ray. Som unntak tillater vi Optifine og minimaps.
 • Lure, villede eller svindle andre spillere
 • Være inaktiv på serveren (AFK) mer enn nødvendig eller bruk av AFK-maskiner
 • Lage maskiner som kan skape lagg på serveren eller for andre spillere
 • Utnytte feil
 • Lage spill eller systemer som klassifiseres som gambling. Dette inkluderer «lykkehjul» spill og alle andre systemer hvor en spiller gir noe uten å vite hva de får tilbake på forhånd.
 • Tigge eller å be om å få ting gratis av andre spillere uoppfordret.
 • Aktive redstone loops som står konstant på. Dette skaper lagg og er derfor ikke tillatt.

Følgende er påbudt:

 • Respektere andre spillere og stabmedlemmer
 • Følge anvisninger fra stabmedlemmer. Deres avgjørelse er endelig og kan ikke påklages, men man kan etter en stund søke om opphevelse eller omgjøring
 • Gi beskjed om feil på serveren eller regelbrudd til stab. Det kan gjøres i spillet med kommando /helpop eller ved å sende en melding her på nettsiden

Staben har rett til å fjerne områder, dyr eller gjenstander som de mener lagger serveren.

Regler for nettbutikken

 • Egne vilkår for kjøp gjelder.
 • Brudd på vilkårene kan medføre utestengelse fra Minecraft-serveren og/eller nettbutikken og andre tjenester.

Regler for Discord

Følgende er ikke tillatt:

 • Sende mange og/eller unødvendige meldinger i chat
 • Skrive i store bokstaver (caps)
 • Bruke medlemslistene eller kanalene i Discord til å sende reklame

Norsk lov gjelder på serveren. Brudd på norsk lov politianmeldes. Alle Skogliv DAs tjenester må regnes som norske plattformer.